АРТИСТИЧНА ФОТОГРАФИЯ

В офиса, заведението, дома има място за изобразително изкуство. Подходяща артистична фотография може да създаде настроение, да напомни за място и преживяване, да породи мечтания и стремежи ... 

Аз споделям преживявания и образи. Надявам се да донесат добро чувство / мисъл.

Фотографиите са готови за окачване. Предлагат се три размера. Използвани са технологии и материали на EPSON или Hahnemühle.

Много ограничен тираж. Авторът е подписал всяка фотография от предната страна.

Сбирката е многобройна и неспирно се допълва.